بربال فرشتگان

هفتمین دوره حفظ قرآن کریم در دانشگاه ملایر

شرایط و قوانین :


هفتمین دوره طرح معنوی حفظ قرآن کریم

)بر بال فرشتگان7)

 

ردیف

عنوان فعالیت

زمینه ها

حداکثر امتیاز

توضیحات

 

 

 

 

1

 

 

 

حفظ اجزاء قرآن

 

 

 

4 صفحه از ابتدای قرآن

15 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان برگزاری

آزمون شفاهی:

 

هفته دوم اسفندماه93

(09/12/ 93 لغایت 13/12/93)

6 صفحه از ابتدای قرآن

25 امتیاز

8 صفحه از ابتدای قرآن

35 امتیاز

نیم جزء

50 امتیاز

جزء 30

90 امتیاز

یک جزء

100 امتیاز

دو جزء

200 امتیاز

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفظ تک سوره

سوره نور

45 امتیاز

سوره لقمان

20 امتیاز

سوره یس

30 امتیاز

سوره حجرات

12 امتیاز

سوره الرحمن

15 امتیاز

سوره واقعه

15 امتیاز

سوره حدید

21 امتیاز

سوره حشر

17 امتیاز

سوره صف

8 امتیاز

سوره جمعه

7 امتیاز

سوره تغابن

10 امتیاز

 

 

توضیحات:

 

1- صحت حسن حفظ محفوظات دوره جدید   

2- صحت حسن حفظ محفوظات دوره­های قبلی (مربوط به افرادی می­شود که حداقل یک ­بار در این طرح شرکت نموده­اند)   

3- صحت مفاهیم   

4- صحت ترتیل

 

 

امتیاز نهایی= (امتیاز حسن حفظ جدید) +- (10/1)*(امتیاز حسن حفظ قدیم)+ (مفاهیم)+ (10/1)*(امتیاز ترتیل)

 

 

حفظ صفحه ای فقط ازابتدای جزء اول امکان پذیر است.

دو صفحه ی اول قرآن و حزب آخر قرآن جزء حفظیات محسوب نمی­گردد.

حفظیات تک ­سوره­ای فقط در قالب جدول بالا می باشد و موارد خارج ازآن آزمون گرفته نمی شود.

نوع قرآن بر اساس رسم الخط قرآن عثمان طاها (60 حزبی) می باشد.

هر امتیاز کسب شده معادل 2500تومان(بیست وپنج هزار ریال) می باشد.

جایزه‌هادرقالب‌های زیر ( به‌صورت نقدی ) و مطابق با میزان امتیاز کسب‌شده اهداء می‌گردد:

 

سقف حفظ برای دانشجویانی که برای بار اول در این طرح شرکت می­کنند، نهایتا 2 جزءمی باشد.

دانشگاه بخشی از امتیاز مکتسبه فرد را، به صورت هدفمند، در قالب هدیه فرهنگی به فرد اعطاء می­نماید.

عدم اظهار موارد حفظی دوره­های قبل، به منزله عدم حضور در آن دوره­ها تلقی می­گردد. پس لازم است دانشجویان در ارائه محدوده حفظی خود (از قبیل حفظیات جدید و حفظیات قدیم) دقت لازم را داشته­باشند. لذا دانشجویانی که محفوظات تکراری را در قالب محفوظات جدید ارائه دهند، امتیازی برای آنها در نظر گرفته نخواهدشد.

    علاقمندان و به‌خصوص کسانی که می‌خواهند تا حفظ کل ادامه دهند می‌توانند در کلاس‌های حفظ و ترتیل دانشگاه شرکت نمایند. و به دانشجویانی که در کلاس­های حفظ و ترتیل برگزارشده از سوی دانشگاه حضور فعال داشته باشند امتیاز تشویقی تعلق خواهد گرفت.